LABLAB + SLU ALNARP

LABLAB och Landskapsarkitektur på SLU Alnarp designar en gemensam kurs med fokus på de nya energilandskapen.

 

Under hösten 2021 startar den nya kursen inom ramen för Project Planning – Large Scale Infrastructure med ett särkilt fokus på energiomställnings påverkan på landskapen. Kursen görs tillsammans med Anders Larsson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Förnybar energi är avgörande i den omställning samhället måste genomgå för att motverka klimatkrisen. Parallellt med en kraftigt ökad energianvändning kommer denna omställning att skapa nya energilandskap för att kunna säkra vår energiförsörjning. Energiproduktionen kommer att bli mer lokal och synlig i människors vardag – och därmed beröra fler.

Förändringen innebär inte bara att vi får tillgång till mer fossilfri energi utan väcker också frågor kring vad landskap är eller bör vara, och vem som har tolkningsföreträde och därmed rätt att definiera vad landskap är och finns till för. Vi har alla någon slags relation till landskap. Detta gör energiomställningen till en kommunikativ angelägenhet och ingår som en central frågeställning i kursen.

 

Kursen är uppdelad i en första treveckorsfas med initiala grupparbeten, litteraturseminarier och grundläggande föreläsningar, liksom en studieresa till Dalarna. Därefter följer en sjuveckorsperiod med individuellt arbete och rapportskrivande, då studenterna kan välja specifikt projekt efter eget intresse. En särskild poäng med att besöka Dalarna och inte en storstad är landsbygderna centrala roll som råvaruleverantör till storstädernas konsumtion. Sverige har bland annat ett särskilt företagsstyrt system där vinster ansamlas där företagens huvudkontor finns och inte där råvarorna finns. Till ”råvarorna” räknar vi in vindkraft t.ex., som måste samsas med exempelvis skogsindustrin, turism och annan verksamhet om den knappa landskapsresursen. Länken mellan konsumtion (el till belysning, mobiltelefoner, metaller etc.) och dess konsekvenser för landskapet är av stort intresse för fördjupning inom ramen för kursen, likaså den kommunikativa aspekten av studenternas analys.

Kursen kommer att specifikt besöka Vansbro kommun och Orsa kommun för djupare samtal och analys om energiomställningen utifrån kommunens möjligheter och utmaningar.

 

För mera information om kursen, arbetsprocessen och kommande gästföreläsningar kontakta:
daniel.urey@lablab.se
alexander.marek@lablab.se
anders.larsson@slu.se.