Zeitgeist

Understanding our societies is about evolving and involving. Thus, we share here in various languages what we currently are reading, thinking and talking about. Sometimes it is just a link, other times a comment, and maybe even a reflection longer than 280 characters…

Denna skrift uppmanar oss att se strukturer; ”den koloniala obalansen” mellan stad och land, vår historia om tolkningsföreträden, hur naturen betraktas som resurs med undantag bevaras som ”fosterländskt åskådningsmaterial”, delar av våra landsbygder har definierats som ”döda zoner”, och om den osynliga konsumtionen av naturresurser. Men också hur våra kommuner förväntas lösa utmaningar som är nationella eller t om globala. Finns det något sådant som ”spatial rättvisa”?

Po Tidholm. 2017. Läget i Landet. 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror. Teg Publishing.

En lika vass som vacker sorgesång över hur klimatförändringarna gör att vilda djur och skogar försvinner i  allt högre takt. Med ”en sista påminnelse om att om du eller någon du känner önskar besöka någon av världens kvarvarande skogar, bör ni omedelbart sätta upp er på väntelistorna eftersom det blir mer och mer troligt att listorna inte kommer att hinna betas av inom skogarnas förväntade livslängd”. En påminnelse vi hoppas att vi aldrig kommer att behöva.

Charlotte McConaghy. 2021. Den sista migrationen. Lavender Lit.

Ökad medeltemperatur, längre växtsäsong, torrare somrar, kraftigare regn och fler skyfall, minskat snötäcke, höga vattenflöden, stigande havsnivå. Fortfarande drabbas andra delar av världen betydligt hårdare av klimatförändringarna än Sverige. Men de pågår här också. Från norr till söder i vårt avlånga land. Erik Bjerström beskriver hur förändringarna i vissa avseenden går snabbare här hos oss än i många  andra länder. En angelägen läsning.

Erika Bjerström. 2020. Klimatkrisens Sverige. Norstedts.

Landskapen är platser för minnen, kultur och historia. Vår kontinuerliga interaktion med landskapen är en förutsättning för kultur, samtidigt som kulturen också blivit en förutsättning för de kulturlandskap vi återskapar genom personliga berättelser, gemensamma föreställningar och landskapsvård: ”en väv som kommer rullande fram ur det förflutna och fortsätter mot framtiden”.

Maja Hagerman. 2019. Trådarna i väven. På spaning bland minnen och kulturarv i Sverige. Norstedts.

Richard Rhodes’ book Energy is dedicated to human innovation. Simultaneously it tells the story of how people have lived and died over energy challenges since Shakespear’s time.  Through continuous transformations we have reached today. Maybe we can learn something from our history facing our tomorrow.

Richard Rhodes. 2018. Energy. A Human History. Simon & Schuster.

Landscape and Energy: Designing transition elaborates on future post-fossil energy landscapes, where the energy transition is not only a technological challenge and a question of resources but also a landscape challenge. This makes it a cultural challenge, with landscape being a concept of the relationship between humans and nature and between people themselves, loaded with values and symbols. The author claims that “the transition will take place in unison, or otherwise it will not take place at all”.

Dirk Sijmons. 2013. Landscape and Energy: Designing Transition. nai010 publishers.

 

This Life – Why Mortality Makes Us Free. The new book by Martin Hägglund, just make sure to read it!

Martin Hägglund. 2020. This Life. Anchor Books.

“Our land is like a poem, in a patchwork landscape of other poems, written by hundreds of people, both those here now and the many hundreds that came before us, with each generation adding new layers of meaning and experience.”

James Rebanks. 2020. English Pastoral. An Inheritance. Allen Lane.

Rebanks is a shepherd and farmer since six generations back farming in the Lake District, England.

Kornas planet!

Ein äußerst lesenswertes Buch das geschickt wechselt zwischen Fakten, Reiseberichten und eigenen Erfahrunge im Hinblick auf Tierhaltung und Landwirtschaft, Ernährung und das Verhältnis von Mensch und Natur.

Dabei zeigt es uns die Kehrseite der spezialisierten Landwirtschaft auf und nimmt uns mit auf eine Reise zur Bedeutung der Weidetiere, Biodiversität und nachhaltiger Landwirtschaft und unseren Einfluss darauf als Verbraucher. Wie formen sich dadurch die Rahmenbedingungen der ländlichen Räume um?

Ordfront förlag 2020,
Ann-Helen Meyer von Bremen, Gunnar Rundgren. 2020. Kornas Planet. Om jordens och mångfaldens beskyddaret,

The haenyeo: the sea women on the island Jeju off South Korea. An island known for its three abundances: wind, stones, and women. Since decades the women go to work diving the sea, while the men look after the children and the elderly.
“The government labels the haenyeo a cultural heritage treasure -something dying out that must be preserved, if only in memory. How does it feel to be the last of the last?”

Lisa See. 2019. The Island of Sea Women. Scribner.

Titeln tydliggör den pedagogiska utmaningen för hur vi än så länge inte riktigt förmår att förstå att det är vi som är klimatet. Saffran Foer frågar sig också vilken roll kulturen har för att överbrygga denna känslomässiga och kommunikativa utmaning.

Jonathan Safran Foer. 2019. Det är vi som är klimatet. Norstedts.

Necessary reading on the need for seed sovereignty, open pollination and what kind of actions that are being taken by Open Source Seed farms in order to preserve biodiversity among our cultivations and landscapes.

Another Escape. Volume 13 2020. The Belonging Volume.

Bees and humans. What a long and beautiful story between these two. Yet, what tragedy humans are committing when destroying ecosystems necessary for the bees and in the long run also for us humans. How will pollination take place if the bees disappear?

Lotte Möller. 2020. Bin och människor. Norstedts.

Hur mycket vet vi tillsammans? Hur skapar vi sådana förutsättningar och vad är konsekvenserna för klimatfrågan när vi har stora kunskapsskillnader?

Sverker Sörlin. 2019. Till bildningens försvar. Natur & Kultur.

On March 16, 2020, ArtNews published a sober review of Rem Koolhaas’s ‘Countryside’ Exhibition at the Guggenheim: ”It savors quirkiness over relevance, landing just outside questions of present urgency. Populism and waning globalism are neatly brushed away as “only the most obvious effects” of rural neglect.

https://news.artnet.com/exhibitions/rem-koolhaas-countryside-guggenheim-1802067

 

”It is essential to the development of society to be conscious of its living space.”

To observe and understand what is there already, accept the existing situation and reinforce present trends, in order to paint a picture of future typologies.

Switzerland An Urban Portrait. 2006. ETH Studio Basel.

Osebol av Marit Kapla: Ett otroligt starkt vittnesbörd från utmaningarna och kraften i landsbygderna.I sitt efterord skriver hon om betydelsen av det rumsliga för vår identitet: ”Var börjar jag…var slutar jag? Och var börjar platsen omkring mig?”

Marit Kapla. 2019. Osebol. Teg Publishing.

Despite taking up 98% of the world’s surface and being home to 50% of it’s population, the countryside is today’s ”terra incognita”. What happens when density becomes close to zero? The resourcefulness and inspiration of the countryside has a critical role to play in our sustainable development.

Stephan Petermann, OMA/AMO. 2016. Hinterland, RURALISM, The future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World.

Sommarens omläsning visar hur Marlen Haushofers Väggen (Die Wand) är både mer aktuell och omskakande idag än när den publicerades första gången för mer än 50 år sedan. Knivskarpt mejslar hon ut hur den rumsliga identifikationen för oss människor är tätt sammanvävd med den existentiella. Väggen som hindrar romanens karaktär från att lämna platsen hon befinner sig på, öppnar samtidigt hennes sinnen och perspektiv kring var hon befinner sig, och vem hon blir där, rumsligt och existentiellt.

Marlen Haushofer. 2014. Väggen. Die Wand. Thorén & Lindskog.

“Frontera Verde” is a Colombian crime thriller web television miniseries. It takes place in the border between Colombia and Brazil, in the border between urbanization and wilderness, in the border between contemporary violence and the ghost of colonization in the Amazon, in the border between Christianity and animism, in the border between profit or forest exploitation, in the border between new and old hinterlands.

Frontera Verde. Created by Diego Ramírez Schrempp, Mauricio Leiva-Cock, and Jenny Ceballos, that premiered on Netflix on August 16, 2019


I en intervju med Dagens Nyheter den 20 april 2020 uttryckte Naomi Klein behovet av nya mått på en sund och hållbar samhällsutveckling:
– Vi kommer att behöva nya mätverktyg för en framgångsrik ekonomi. Framgång bör mätas utifrån om den skyddar och upprätthåller de cykler som är livgivande och förnybara. Det kommer att finnas tillväxt, men inte urskillningslös tillväxt. Den här pandemin, t ex, visar hur viktiga vård- och omsorgsyrkena är. De är ”gröna jobb” och därmed en sektor som kan tillåtas tillväxt utan att förstöra jorden. Läs hela artikeln här:

https://www.dn.se/kultur-noje/jag-ar-overtygad-om-att-vi-kommer-att-fa-se-dramatiska-forandringar/

A couple of years ago planning at the regional level was introduced in Colombia. This was done in an effort “to overcome territorial fragmentation, accelerated urban growth, environmental degredation, social inequality, and rural obsolescence”. Skills and decision-making would be transferred to the regional level and corresponding resources allocated. The case study of Casanare in Colombia shows that cross-sectorial and trans-disciplinary collaboration can propose alternative scenarios to urban-oriented planning and uncontrolled exploitation of natural resources.

Liliana Giraldo Arias. 2018. Planning Limitations, Contradictions and New Perspectives for Rural and Territorial Development in Colombia. PhD Thesis; 2016. The Urbanization of Rural Space in Latin America under Pressure from the Exploitation of Nature: The Case Study of Casanare in Colombia, RURALISM, The future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World.

A research project at the Leibniz-Institute for Research on Society and Space (IRS) has been looking at conditions for social innovations in rural communities, a catalyst for the project being the negative discourses dominating the debates about the countryside. Preliminary results show that innovation, in terms of idea, social context, geography, is not limited to the village and its surroundings, but at the same time rural identity has an impact.

Ralph Richter. 2016. Social Innovations in Rural Life Worlds, RURALISM, The future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World.

It’s time we work together to trans-value the resources in rural and fragile urban landscapes to make visible the sustainable potentials.

Nils Björling. 2016. Key Projects: Combining Potentials from urban Ecologies – A Swedish Perspective, RURALISM, The future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World.

Is the countryside becoming a new consumption circuit, with the function of preserving what the city destroys? Or is it an imaginative space and object of lifestyle? If so, is the rural community at risk of being excluded from its origins as part of the reinvention discourse?

Claudia Oltmanns. 2016. Rurality in a Society of Cities, RURALISM, The future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World.