Curriculum Vitae

These are the curriculum vitae of LABLAB.

Christina Hoffmann

Daniel Urey

Alexander Marek

Ebba Landén Helmbold

Christina Hoffmann
Master Management Studies, Civilekonom

christina.hoffmann@lablab.se 

SPRÅK: Svenska, engelska, portugisiska 

Christina Hoffmann är medgrundare och expert på strategi och kommunikation på den tvärsektoriella tankesmedjan  LABLAB. LABLAB:s metodik bygger på att utveckla stödjande utvecklingsprocesser, utvärderingar och  kunskapsöverföring genom gränsöverskridande samarbeten mellan kommun, landsting, näringsliv och forskning.  Målet är att gemensamt generera kunskap och innovation som möjliggör hållbara landsbygder – med sikte på Agenda  2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap, identifierar, hanterar och  kommunicerar vår arbetsprocess väsentliga samhällsförändringar och frågeställningar som berör landsbygderna idag  och inför framtiden. LABLAB:s gränsöverskridande metod bygger på en platsspecifik och inkluderande process som  länkar samman samhällsplanering, kommunikation, innovation och tvär-sektoriell samverkan. 

Christina är civilekonom och driver dessutom sedan 2003 Ernst Förlag & Kommunikation. Hon har gedigen  erfarenhet av att skapa och driva förändringsprocesser kring strategier, verksamhetsutveckling, ledning och  kommunikation i såväl svenska som internationella kontexter.  

UTBILDNING 

2013-2015 Master, Management Studies, Stockholms universitet 

2003 Praktisk filosofi, Stockholms universitet 

2003 Filosofisk estetik, Stockholms universitet 

2000 Writing Programme, Whitireia, Porirua, Nya Zeeland 

1998 Organizational change & development, Gestalt Institute, Cleveland, OH, USA 1996-1997 Klassiskt måleri, Konstskolan i Stockholm 

1988 Ekonomisk historia, Stockholms universitet 

1983-1987 Civilekonom, Marknad och organisation, Universitetet i Linköping 


STYRELSEARBETE 

2019 Infunnel AB (ordf) 

Marketing automation och leads från digitala kanaler.  

2016–2019 Arklab Stockholm AB (ordf) 

Arkitektbyrå och samhällsplanering.  

2012–2018 Designkontoret Silver KB (ordf) 

Designbyrå för varumärkesidentiteter och förpackningsdesign.  

2014–2017 Tailsweep AB 

Mediebyrå med fokus på influencers och social media.  

2005–2016 Spoon Publishing AB  

Content marketing agency, media- och kommunikationskonsult. 

2014–2016 Östgötaslättens Produktion AB  

Mikrocideri av mousserande cider enligt flaskmetoden. 

2014–2016 Leading Business AB  

Lednings- och organisationskonsulter. 

2012–2013 Solid Partner AB  

Webb-utvecklare med produktionsteam i Indien. 

2007–2009 Padrinos of Pina Palmera  

Stödförening till Piña Palmera i Mexiko, utvecklings- och rehabiliteringscenter för barn och  ungdomar.

A research and design think tank dedicated to understanding transformations in the Nordic and Baltic Sea Region. Part of POM arkitekter AB.

2003–2006 Amnesty Business Group

Inriktning på mänskliga rättighetsfrågor inom svenska företag med internationell verksamhet. 2001-2003 Appelberg Group AB  

Custom publishing, uppdragspublicist. 

1994-1999 Appelberg Publishing AB  

Custom publishing, uppdragspublicist.

Daniel Urey
Master i Statsvetenskap Europapolitik, Stockholms Universitet

daniel.urey@lablab.se

SPRÅK:  Svenska, engelska, spanska

Daniel Urey är medgrundare och chef på LABLAB. LABLAB:s metodik bygger på att utveckla stödjande utvecklingsprocesser, utvärderingar och kunskapsöverföring genom gränsöverskridande samarbeten mellan kommun, landsting, näringslivs och forskning. Målen är att gemensamt generera kunskap och innovation som möjliggör hållbara landsbygder – med sikte på Agenda 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap, identifierar, hanterar och kommunicerar vår arbetsprocess väsentliga samhällsförändringar och frågeställningar som berör landsbygderna idag och inför framtiden. LABLAB:s gränsöverskridande metod bygger på en platsspecifik och inkluderande process som länkar samman samhällsplanering, kommunikation, innovation och tvär-sektoriell samverkan.
Daniel har lång erfarenhet av att processleda internationella och komplexa samhällsprogram i urbana och rurala kontexter i Sverige, Baltikum, Östeuropa, Mellanöstern, Nordafrika, Centralafrika och Sydostasien.

UTBILDNING
2002 – 2004 Master i Statsvetenskap vid Stockholms universitet / Europapolitik 1999 – 2002 Sociologi vid Lunds universitet
Idé- och Lärdomshistoria vid Lunds universitet Konstvetenskap vid Lunds universitet

ARBETSLIVSERFARENHET
2013 – 2020 Konsthallen Färgfabriken, Stockholm
Processledare på konsthallen Färgfabrikens i Stockholm. Mitt operativa ledarskap och budgetansvar spänner över flera länder med ett tiotal partners. Under min ledning samverkar svenska och internationella curatorer, forskare, stadsplanerare, formgivare, filmare, journalister och andra konsulter.

Publicerade artiklar för LABLAB om den urbaniserade landsbygden:
● https://arkitektur.se/nyheter/svaren-finns-pa-landsbygden/
● https://www.ark.fi/en/digital-issue-archive/3366-natures-uu-aa-3
● Nationalmuseum 2020, Hinterland – Bortom Paradiset

Ledningsuppdrag:
● Arkadien – Ett förlorat paradis – Co-curator på Nationalmuseum utställning och landsbygder under förändring
sedan industrialiseringens intåg i Europa.
● Lyssna – Om klimat, rurala och urbana kontexter, forskning och känslor.
● Symbiosis. Kreativt undersökande process om klimatförändringar med unga människor, konstnärer och
forskare. Leds av Färgfabriken men i samarbete med Virserums konsthallschefen Skellefteå konsthall.
● New Urban Topologies, kreativt undersökande program om städer och människor. 2013 – pågående. Dhaka
och Tblisi 2019.
● Shared History. Forskning och utställningar om migration, integration och historieskrivning. 2017 – 2018 i
Sverige, Polen och Lettland.
● INCOME. Kapacitetsbyggande projekt om kulturella och kreativa näringar inom EU.
● Mission in Motion. Utställning på FN:s Högkvarter i New York om peacekeeping forces. 2015 – 2016.
● Baltic Dimensions. Projektsamarbete och nätverkande mellan kulturinstitutioner i Baltikum. 2013 – pågående.
● Architecture, Dialogue and Art in Mostar. Utveckling av ett kulturcentrum i Mostar som främjar dialog i en
Post Conflict city. 2013 – 2017.
● Patchwork of Narratives. Kreativt undersökande projekt och utställning om Beirut och Mostar. 2013 – 2015.
● Baltic and Balkan. Kreativt undersökande samarbete med Kungliga Konsthögskolan och Oxford University
med fokus på Baltikum och Balkan. 2013 – 2018
● VAL today. Kreativt undersökande projekt om stadens relation till historia, identitet och vatten i Kaliningrad.
www.val.today. 2015 – 2016.

Förhandlingar:
● Omfattande erfarenhet av att förhandla med både lokala och internationella aktörer. Senast med FN i New
York inför utställningen Mission in Motion på FN-huset. Har även bedrivit förhandlingar i länder som Bangladesh, Libanon, Bosnien, Ryssland, Egypten, Turkiet, Georgien och många fler.
A research and design think tank dedicated to understanding transformations in the Nordic and Baltic Sea Region. Part of POM arkitekter AB.

Workshops:
● Van ledare av workshops för en svensk eller internationell målgrupp. Flertal av ovan nämnda program är
process-baserade där workshops ingår som ett instrument för att generera teamwork, kunskap och resultat.

Nätverk och påverkansarbete:
● Som en följd av en mångfacetterad programverksamhet följer ett brett nationellt och internationellt
nätverkande. I mitt nuvarande uppdrag på Färgfabriken ingår också påverkansarbete gentemot myndigheter, universitet, företag och det civila samhället.Chefredaktör för publikationerna:
● Patchwork of Narratives, 2015
● It’s me Riga – Urban Anticipations, 2014
● VAL (www.val.today), 2015 och pågående

STYRELSEUPPDRAG OCH BEDÖMNINGSGRUPPER
●Utsedd av Kulturdepartementet som styrelseledamot för Millesgården.
● Styrelseledamot i Konstnärens Centralköp.
●Medlem i Formas bedömningsgrupp för anslag gällande praktiknära forskning våren 2019.

Alexander Marek
Dipl.-Ing., arkitekt SAR/ MSA, BDB och samhällsplanerare 

alexander.marek@lablab.se

SPRÅK: Tyska, svenska, engelska, franska

Alexander Marek är medgrundare och arkitekt och samhällsplanerare på den tvärsektoriella tankesmedjan LABLAB. LABLAB:s metodik bygger på att utveckla stödjande utvecklingsprocesser, utvärderingar och kunskapsöverföring genom gränsöverskridande samarbeten mellan kommun, landsting, näringsliv och forskning. Målet är att gemensamt generera kunskap och innovation som möjliggör hållbara landsbygder – med sikte på Agenda 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap, identifierar, hanterar och kommunicerar vår arbetsprocess väsentliga samhällsförändringar och frågeställningar som berör landsbygderna idag och inför framtiden. LABLAB:s gränsöverskridande metod bygger på en platsspecifik och inkluderande process som länkar samman samhällsplanering, kommunikation, innovation och tvär-sektoriell samverkan. Alexander driver dessutom arkitektkontoret POM arkitekter. Han har lång erfarenhet av komplexa stadsplaneringsuppdrag, processledning och utveckling av analysverktyg och metodik.

UTBILDNING
1996-2002    Arkitektur och samhällsplanering, University of Applied Science Kaiserslautern/ Tyskland

1999-2000    Arkitektur (Erasmus) Tekniska Högskolan Helsingfors/ Finland

1995-1996    Civilingenjör (Väg o. vatten), University of Applied Science Darmstadt/ Tyskland

1995    Skidlärarexamen, Tittisee-Neustadt/ Tyskland

1994    Abitur (Studenten) Gymnasium des Englischen Institutes Heidelberg/ Tyskland

 

ARBETSLIVSERFARENHET

2019 POM – Perrin och Marek Arkitekter AB, VD och delägare
2006 – 2019 ARKLAB Stockholm AB, delägare 
2006 Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB, handläggande arkitekt
2004 – 2006 WSP Arkitektur, handläggande arkitekt
2003 – 2004 Ingenieur- und Architekturbüro Marek Bammental/ Tyskland, arkitekt
2002 – 2003 Erskine & Tovatt Arkitektkontor AB Stockholm, arkitekt
2000 – 2001 Ralph Erskine architects and planners AB Stockholm, arkitekt
1997 – 1999 Assistent för design och byggnadsteknik, Prof. Axel Bähre, TH Kaiserslautern/ Tyskland
1995 – 1999 Architekturbüro Keller, Karlsruhe/ Tyskland, praktikant under studietiden
1995 Möbelsnickeri Architectural Salvage and Supply Dublin/ Irland, möbelsnickare (6 månader)
1994 Architekturbüro Danneberg & Heber, Heidelberg/ Tyskland, praktikant (6 månader)
1994 Byggentreprenad Kulmann Dresden/ Tyskland, praktikant (6 månader)

 

PRISER OCH UTMÄRKELSER

2020 Nominerat till Svenskt träpris 2020, Kv Modet
2019 German Design Award
2018 WAF World architecture forum, Kv Modet
2008 Badhus Ängelholm, 3 pris i internationell arkitekttävling
2006 Europan 9, hedersomnämnande
2002 Alvar Aalto pris för examensarbete ‘nomadic dwelling in modern western society’
2001 Taut Stipendium för utmärkta studieresultat
1999 Schoolarship för utbytesår till TKK Helsingfors genom Konstakademi Stuttgart
1999 Wood studio TKK Helsinki, hedersomnämnande

 

UTSTÄLLNINGAR

2006 Co- curatorer genom Arklab för Ung Svensk Arkitektur, Arkitekturmuseet Stockholm
2002 Hermann Hussong, Architekt, Kaiserslautern/ Curator och utställningsdesign

PROJEKT I URVAL

2020 – Pfeiffer & May Karlsruhe- under projektering   

2019 – Boutiquhotel Grosskoschen – Bygglovsskede. Framtagande av koncept för ett mindre hotell i en Bruksort i östra Tyskland. Byggherre privat

2016 – 2019 Pfeiffer & May Utställning och expresslager. Framtagande av en modellbyggnad som innehåller badrumsutställning, expresslager och seminarie-/ kontorsdel. 1200m2, uppfört i Aalen, Kassel och Giessen, ska byggas på ca 30 orter i södra Tyskland framöver. Uppdragsgivare: Pfeiffer & May/ Karlsruhe, Tyskland

2017 Strukturplan Centrala Bredäng – Tävling. Framtagande av en strukturplan för centrala delar av Bredäng med stor hänsyn till sociala och socioekonomiska aspekter.
Uppdragsgivare: Stockholm stad och Castella AB

2013 – 2019    Villa R/ Stockholm- slutfört. Projektering och projektledning av en privat Villa 660m2 med högst internationell standard (150mkr)

2016 – 2017    Veddesta/ Jakobsberg – planskede. Exploateringsutredning, planförslag för norra Veddesta. Uppdragsgivare: Castella fastigheter AB mot Järfälla kommun

2015 – 2017    Ekerövallen/ Ekerö kommun – under genomförande. Detaljplan för ett område med 52 radhus. Uppdragsgivare: Småa AB mot Ekerö kommun

Ebba Landén Helmbold
Master landskapsarkitekt MSA

ebba.landen.helmbold@lablab.se

SPRÅK:  Svenska, engelska


Ebba Landén Helmbold
är landskapsarkitekt med kunskap inom geografiska informationssystem och statistikbearbetning på den tvärsektoriella tankesmedjan LABLAB.  LABLAB:s metodik bygger på att utveckla stödjande utvecklingsprocesser, utvärderingar och kunskapsöverföring genom gränsöverskridande samarbeten mellan kommun, landsting, näringsliv och forskning. Målet är att gemensamt generera kunskap och innovation som möjliggör hållbara landsbygder – med sikte på Agenda 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap, identifierar, hanterar och kommunicerar vår arbetsprocess väsentliga samhällsförändringar och frågeställningar som berör landsbygderna idag och inför framtiden. LABLAB:s gränsöverskridande metod bygger på en platsspecifik och inkluderande process som länkar samman samhällsplanering, kommunikation, innovation och tvär-sektoriell samverkan.

Ebba arbetar med frågor som rör övergripande planering och analys, med engagemang i hållbara processer, och som GIS-konsult. Sedan mars 2020 har Ebba varit en del av LABLAB och tillför gruppen kunskaper inom analys, med fokus på bearbetning av geografisk data och statistik, samt grafisk utformning och research.

 

UTBILDNING

2014-2017; 2018-2020    Landskapsarkitektprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

2019-2019    Klimatförändringar/människa/samhälle, Göteborgs universitet

2019-2019    Kartografisk visualisering, Luleå Tekniska Universitet 

2014    Studenten från samhällsvetenskapsprogrammet, S:t Petri Gymnasium, Malmö 

 

ARBETSLIVSERFARENHET

2020- LABLAB, landskapsarkitekt
2019 2020 Geografiska Informationsbyrån AB, GIS-konsult
2019 2019 Sveriges Lantbruksuniversitet, kursassistent och handledare i GIS 
2019 2020 Stadsbyggnadsavdelningen, Karlshamns kommun, sommarpraktikant 
2017 2019 Venue Retail Group, butiksbiträde och biträdande butikschef
2014 2016 Svensk Markservice, grönskötselarbetare

 

PROJEKT I URVAL

2020 –         GIS-analys Hackaton Goethe Institut Schweden

Research om väderprognos-industrin och visualisering av GIS-data från de lokala kontexterna Glasgow, Oslo och Stockholm som ingår i ett tvärvetenskapligt laboratorium som undersöker hur vi människor upplever och kommunicerar väder och klimatförändringar.

 

2020 –         GIS-analys Open Studio Dalarna

Generera och utveckla metod för en komparativ GIS analysis mellan kvantitativa och kvalitativa frågeställningar som fokuserar på mobilitet, turism, ungdomar och bevarande av landskap i Dalarna. Materialet används för att öka kunskapen om och stärka perspektiv och metod för hur man planerar från ett landsbygdsperspektiv.

 

2019-2020    GIS-analys Skarpnäck

Exploateringsutredning för ett nytt bostadsprojekt i Skarpnäck som genomförs i anslutning till befintlig kvartersstruktur. GIS-analysen fokuserade på att kartlägga befolkningsmönster och rörelsemönster i Skarpnäck och dess närområden för att få en förståelse för hur det nya bostadsprojektet kommer att nyttjas av de boende och de som rör sig igenom området.

 

2019        Stadsträd 

Marknadsföring av tjänsten “Stadsträd” vilken riktar sig mot kommuner och företag. Söka upphandlare för att utöka tjänstens omfattning och utföra bearbetningar av tjänstens innehåll. Uppdragsgivare: Geografiska Informationsbyrån AB

 

2019        Inkluderande utemiljöer – slutfört 

Utredning av Karlshamns kommuns förutsättningar och utmaningar i att inkorporera sociala värden i sina utemiljöer. Uppdragsgivare: Karlshamns kommun