Rörelse

I lika hög grad som identitet definieras av det platsspecifika, är den sammanflätad med vilka förutsättningar människor har att röra sig på och genom platsen. Genom att analysera frågor kring rörelse får vi en ökad förståelse för hur landskapet görs tillgängligt för människor, idéer, varor och tjänster. Men framförallt får vi en djupare förståelse för regionens förutsättningar att ställa om till en hållbar mobilitetskultur. 

I en övergripande tillgänglighetsanalys undersökte LABLAB biltätheten och kollektivtrafikens förbindelser i Dalarna. Hur ser de fysiska förbindelserna  ut som i sig genererar en rad sociala och ekonomiska förutsättningar i regionen?

Det står klart att regionen är kraftigt bilberoende. Hela fem av Sveriges tio mest biltäta kommuner finns i Dalarna. Utifrån denna statistik uppstår en central fråga, nämligen regionens förutsättningar för en hållbar mobilitet.

 

Kartläggning av den befintliga kollektivtrafiken med tåg och buss i Dalarna 2020. 

 

Inlandsbanan som passerar genom Dalarna har under olika perioder varit den enda möjligheten till tågpendling trots att den endast trafikerar sommarmånaderna.

Från Mora och norrut gäller enbart busstrafik.

Sedan 2019 har testperioder med pendeltåg mellan Mora och Orsa genomförts vilket kan tyda på att den lokala pendlingstrafiken genomgår en utveckling.