Symbiosis och energilandskap

Energilandskap

LABLAB medverkar på utställningen Symbiosis på konsthallen Färgfabriken.

 

Energiomställningen är av monumental betydelse, den berör oss alla och de framtida generationer som kommer att leva med konsekvenserna av våra beslut. Men det monumentala handlar inte bara om tekniska utmaningar som tacklas med nya tekniska innovationer utan också om perspektiv- och beteendeförändring. En sådan är hur vi planerar och brukar landskapen i jakt på energikällor. Men för att möjliggöra detta så måste vi kartlägga och förstå de tolkningsföreträden som regerat över landskapen sedan industrialismens intåg fram till idag. Det är nämligen tolkningsföreträdet som reglerar och avgör vad och för vem landskapen är till för.

Vi har alla någon slags relation till landskap. Detta gör energiomställningen även till en kommunikativ angelägenhet. Morgondagens energilandskap behöver kommunicera en framtid som synliggör, förstår och respekterar de planetära begränsningarna.

 

Välkomna att få ta del av vårt researcharbete gällande de gamla och nya energilandskapen.

 

Färgfabriken 27/8 – 28/11 2021.