Vad är det vi ser när vi betraktar en bild som föreställer ett landskap?


Vår blick formar hur vi tolkar landskap. När vi rör oss genom landskapsbilden, upplever och förstår den, ser vi endast landskapet partiellt. Även när vi ser landskap som en verklighet använder vi oss av symbolik och föreställning för att berätta om det. Genom tiderna har människor haft behov av en relation med landskapet – liksom behovet av att forma, uppleva, spegla och beskriva det.
︎I landskapen finns det vi minns, det vi ser och det vi inte vill släppa taget om. I landskapen finns resurser vi använder, extraherar och tillgodogör oss. Där finns sådant vi gör, vi ser och sedan upphör att se. Där finns ett ekonomiskt värde vi vill bevara och samtidigt förmera.
︎I bilden av landskap finns lager av berättelser. Landskap är en del av vår historia och en förlängning av identiteter som ibland också står i kontrast till varandra. Bilden av landskap berör oss, skapar olika sinnesstämning och berättelser om vilka vi anser oss vara. Landskapen blir de föreställda gemenskaperna.


Christina Strömer, 2022

Speciella tack från LABLAB till Peter Lang, Giulia Penzo, Anne Uebel, Lignarium, Andres Villareal, Linnea Axelsson och Svenska institutet.

Textila betraktelser: Agnes Brunnsgård, Agneta Karlsson, Agneta Dagerstam, Alva Warnström Mårsén, Ann Lönn, Ann-Charlotte Hultberg, Anna Svensson, Barbro Johansson, Birgitta Bergsten, Birgitta Faxe, Birgitta Forsberg, Bodil Tallefors, Bodil Hörlén, Britta Kind, Brittmari Hagmarker, Carin Hagersten, Cecilia Hunnershage Sandgren, Cecilia Boström, Christina Axelsson, Elin Pastell, Elisabeth Wilhsson, Emelie Lindberg, Eva Elmgart, Eva Nelander Juntunen, Eva-Lena Lundberg, Eva-Lena Tinnert, Gun-Britt F Lindblad, Gunilla Wirfelt, Gunilla Fagerkvist Ursjö, Gunilla Andersson, Gunvor Svensson, Helena Lidman, Helena Landstedt, Helga Aiff, Ing-Brith Jonsson, Inga Britt Hjärters, Ingegerd Schönborg, Inger Adolfsson, Inger M Andersson, Ingrid Ersgård, Jonatan Arbring Brynnel, Karin Knutsson, Karolina Stenström, Kathryn Robinson, Kerstin Gustafsson, Kerstin Gustafsson, Klara Wellander, Kristin Halldorsdottir, Kristina Strömer, Kristina Jeppsson, Lena Thiel, Linda Nydenmo, Lis Korsgren, Lisa Gerinder, Lisbeth Wahlberg, Lotta Eriksson, Lotta Albertsson, Maja Rönnlund Lind, Malene Langborg, Malin Thunborg, Margareta Boman, Margareta Billvén, Margareta Helander, Mari Sander, Trons Sander Welstad, Maria Johansson, Mariann Göthberg Austli, Mona Helgee, Monica Andersson, Nelly Johansson, Odd Nymo, Olinde Peetre, Pia Nilsson, Sara Fröjd, Siv Salomonsson, Sofie Obermeier, Sonja Svensson,Stina Nygren, Susann Larzon, Ulrika Brynnel.
This exhibition is part of LABLAB:s New Energy Landscapes focusing on the question of landcapes and the green energy transition in the Nordic and Baltic region. This project funded by the Swedish institute.