Från Ö till O


Utforskande rumsbilder i
mellankommunal planering.

︎ Social transitions
︎ Ecological transitions
︎ Spatial transitions
︎ Un-built environments
︎ Built environments

Det övergripande målet med Dalastrategin 2030 är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Som ett led i det strategiska arbetet har projektet “Från Ö till O” haft ambitionen att öppna för nya arbetssätt för mellankommunal samhällsplanering och att överbrygga möjliga glapp mellan kommunernas ÖP:n och det regionala utvecklingsarbetet.

Tillsammans med Region Dalarna har LABLAB utforskat möjligheter att planera och samverka på kommunal, mellankommunal och regional nivå med hjälp av strukturbilder/ rumsbilder i kommunerna Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Vansbro. Där sker för närvarande flera positiva förändringar bland annat när det gäller tillkommande arbetstillfällen, vilket skapar både möjligheter och utmaningar i planeringen kring kompetensförsörjning, pendling, byggande, m m.

Vad händer om vi betraktar denna del av Region Dalarna som ett samhälle genom att bortse från kommungränserna och låter Vansbro, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken bilda en plats, ett landskap, ett samhälle.

Denna blick leder oss fram till följande två meta-frågeställningar: Vad är samhället: Vansbro, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken? Vem har tillgång till detta samhälle? Med hjälp av ansatsen “från Ö till O” (hål) närmade vi oss tillsammans med kommunerna frågeställningarna från två ytterligheter:

Som Ö lager för lager. Vad  händer om vi frigör detta samhälle från omgivningen (är detta samhälle en ö?). Om vi betraktar detta samhälle som en ö kan vi betrakta det som finns inuti och alltså är detta samhälle. Vilka resurser finns, vilka möjligheter och utmaningar?

Från Ö till O (ett hål). Vad händer om vi tar bort detta samhälle, hur påverkar det omgivningen (är detta samhälle ett hål?). Vi kan närma oss denna plats, detta landskap och detta samhälle lager för lager, genom att lägga på olika parametrar och därmed se var tillgångar finns, hur balanser och obalanser ser ut och vilka möjligheter och utmaningar detta skapar.

Perspektivet blir både en inspiration och ett verktyg för att utveckla rumsbilder som utforskar framtida utvecklingsscenarier i den mellankommunal samhällsplaneringen.