Vision Orsa 2050

︎ Social transitions
︎ Ecological transitions
︎ Spatial transitions
︎ Un-built environments
︎ Built environment

I Orsa gör vi det möjligt – Sveriges bästa invånardialoger.
Vision Orsa 2050. I Orsa gör vi det möjligt – Sveriges bästa invånardialoger

I mars 2020 fattade politikerna i Orsa kommunfullmäktige beslut om Vision Orsa 2050. En del av visionen är att skapa rum för Sveriges bästa invånardialog. Kommunikation och dialog är viktiga delar i visionen, liksom förutsättningar och möjligheter att nå den. Syftet med invånardialogerna är att skapa förutsättningar för samtal mellan alla som finns i Orsa. Ung som gammal. Företagare, småbarnsförälder, nyinflyttad. I väl förberedda, koordinerade samtal kan ny kunskap växa fram, kvaliteter synliggöras och tillvaratas, liksom olika perspektiv och erfarenheter – och möjligheten att lära nytt tillsammans.

Uppdragsgivare för projektet och arbetet med invånardialogerna var Vision Orsa 2050.

De två första invånardialogerna våren 2021 fokuserade på att aktivera ett ungdomsperspektiv kopplat till visionen samt hur energiomställningen kan aktiveras utifrån visionen.
Uppdraget var att samskapa kunskap kring förutsättningarna för att arbeta i riktning mot Vision Orsa 2050, med fokus på energiomställning, utifrån olika perspektiv och frågeställningar. Vad kan och behöver vi göra, var och en och tillsammans?

Uppdraget var samtidigt att bidra till att skapa ett arbetsminne för att utveckla modellen för och synliggöra förutsättningar för att systematisera arbetet med invånardialoger. Insikter och kunskap från invånardialogerna fördes tillbaka till kommunens politiker och verksamhet för att bidra till att arbeta i riktning mot Vision Orsa 2050.

Visionen och ambitionen med att skapa formerna för Sveriges bästa invånardialog ställer krav och öppnar samtidigt möjligheter. Projektet visade tydligt att det finns en god jordmån för att fortsätta organisera och utveckla Orsas modell för invånardialog, att fler utforskande dialoger och utbyte i grupper med olika intressen och perspektiv öppnar upp och ger plats för kunskap i nya sammanhang, för att tillsammans ställa sig komplexa frågor som inte har ett givet svar och inga enkla svar – utan tvärtom ger utrymme för att ställa sig och arbeta med frågor som kräver en kombination av lösningar på komplexa utmaningar till gagn för alla i Orsa.
Projektet har tillsammans med alla inblandade skapat en icke politiskt styrd process med engagerade och kunniga drivare och förespråkare inom kommunen/styrgruppen likaväl som i relation till politikerna. I projektet finns ett ägarskap för ambitionen att skapa en öppen och iterativ form för Sveriges bästa invånardialog – i just Orsa.